gototopgototop

Newsletter

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» στο φύλλο Ιουνίου 2009

η αλλαγή του κλίματος, ευθύνη όλων μας

            Η κλιματική αλλαγή έχει ευαισθητοποιήσει Διεθνή Κέντρα αποφάσεων, καθόσον το ζήτημα θεωρείται όχι μόνον εξαιρετικώς σοβαρό, αλλά και εξαιρετικώς επείγον. Έτσι:

  • Στην προσπάθεια δημιουργίας ασπίδας προστασίας για το περιβάλλον, η Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) έχει προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)  προσφάτως ευαισθητοποιείται ιδιαιτέρως ενόψει των επερχομένων δυσμενεστάτων επιδράσεων που αφορούν στο κλίμα και στη θερμοκρασία του ίδιου του Πλανήτη. Ειδικότερα η Commission, έχει υποβάλει από το 2001 προτάσεις, που είχαν ως Αρχή τους, το δόγμα: «ο ρυπαίνων πληρώνει».  Ωστόσο, όμως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε περαιτέρω, εφόσον εξέδωσε απόφαση με την παραδοχή ότι: η Commission έχει δικαίωμα να προτείνει ακόμα και επιβολή ποινικών κυρώσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Δηλαδή, στο επίπεδο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου νομολόγησε όχι μόνο τη χρηματική καταβολή, αλλά και την ποινική δίωξη και καταδίκη.
  • Ήδη όμως και στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) η «Γραμματεία Κλιματικών Αλλαγών» στηρίζει την ιδέα μιας Παγκόσμιας Διάσκεψης, ενώ επιδιώκει τη σταδιακή ευαισθητοποίηση όχι μόνο των αμερικανών πολιτών αλλά των αμερικανών πολιτικών!..
  • Περαιτέρω, στα πλαίσια της «Γραμματείας Κλιματικών Αλλαγών» των «Ηνωμένων Εθνών», σχετικές εκθέσεις αποδίδουν ευθύνες στην ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για την αύξηση της θερμοκρασίας σ’ όλο τον Κόσμο.

Οι συντάκτες αυτών των Εκθέσεων κρούουν πάλι τον κώδωνα του κινδύνου σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα και υπογραμμίζουν ότι εάν δεν ληφθεί η απαραίτητη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, η θερμοκρασία σ’ ολόκληρο τον Κόσμο (στον Πλανήτη), θα ανέλθει τουλάχιστον κατά έξι (6) βαθμούς Κελσίου στα προσεχή ογδόντα χρόνια!..

  • Τέλος δραματική είναι η κατάσταση (όπως αναδείχθηκε προσφάτως σε Περιβαλλοντικό Συνέδριο), αναφορικώς με την Ολλανδία (Κάτω Χώρες), όπου ανώτατος αξιωματούχος της Ολλανδικής Κυβέρνησης ανακοίνωσε, πως η Χώρα του ήδη σχεδιάζει την κατασκευή «τεχνητών νησιών» για να προστατεύσει το έδαφός της από την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης των θαλασσών!


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» στο φύλλο Ιουνίου 2009

το περιβάλλον και «η προστασία του ανθρώπου» -
«η προστασία του περιβάλλοντος» και ο άνθρωπος

Ήδη εορτάζεται παγκοσμίως η «ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» που ωστόσο δεν έχει πλήρως καθιερωθεί ως μια σημαντικότατη ημέρα παγκόσμιου προβληματισμού όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την προστασία του ανθρώπου. Ενταύθα προς το σκοπό ακριβώς αυτό, την δια της προστασίας του περιβάλλοντος προστασία του ανθρώπου, στην έκδοση αυτή καταγράφουμε επιγραμματικώς το σημαντικό ζήτημα των αποβλήτων (σκουπιδιών) και το πρόβλημα που εξ αυτών δημιουργείται.
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα «προκύπτουν» (περίπου) 4.000.000 τόνοι σκουπιδιών και κατευθύνονται σε χώρους ταφής ολίγων μόνο στρεμμάτων. Στη Χώρα μας λειτουργούν (περίπου) 1500 χωματερές, και αφορούν παράνομες εγκαταστάσεις, ενώ μόλις το 50% (περίπου) των απορριμμάτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, τους γνωστούς «ΧΥΤΑ». Η Χώρα μας έχει μια εντυπωσιακή πρωτιά στο επίπεδο αύξησης της ποσότητας των σκουπιδιών και ταυτοχρόνως έχει την τελευταία θέση  στο ζήτημα της ανακύκλωσης, που είναι η επιβεβλημένη διαδικασία στα πλαίσια των πολιτικών της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το ετήσιο κόστος συγκέντρωσης των σκουπιδιών στη Χώρα μας υπερβαίνει ήδη το 1 δις ευρώ, ενώ η αξία των υλικών που τελικώς αναλίσκονται κοστολογείται (περίπου) σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι οφείλουν οι κοινωνίες,  οι πολίτες αλλά και τα Κράτη σε εθνικό και διεθνικό (διακρατικό) επίπεδο να συνειδητοποιήσουν, ότι το ζήτημα της «προστασίας του περιβάλλοντος» είναι πρωτίστως ζήτημα «προστασίας του ανθρώπου». Προς την κατεύθυνση αυτή η Commission ασκεί σοβαρές πιέσεις στα Κράτη-Μέλη (κατά το μέρος που αφορά τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Χώρο), με επίκληση μάλιστα της Αρχής της Επικουρικότητας. Ταυτοχρόνως δε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (του Λουξεμβούργου) με υψηλότατα πρόστιμα «έκλεισε» (στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Ένωσης), συνολικώς 2.626 χωματερές που καταλάμβαναν περίπου 30.000 στρέμματα ευρωπαϊκής Γης. Οι εκτάσεις όμως αυτέςπροβλέπεται ήδη να αναπλαστούν σε χώρους πρασίνου και αναψυχής. Και αυτό δεν συνιστά μόνο «προστασία του περιβάλλοντος» αλλά και «προστασία της αξίας του ανθρώπου».
 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» στο φύλλο Ιουνίου 2009

το φαινόμενο του «Θερμοκηπίου»:

  • η ανάγκη να διασωθεί ο Πλανήτης Γη

            Η υπόθεση προστασίας του περιβάλλοντος έχει διπλή σημασία. Και αυτό γιατί: αφενός μεν συνιστά κοινωνικό δικαίωμα της ανθρωπότητας γενικώς, και αφετέρου γιατί ταυτοχρόνως συνιστά και ατομικό δικαίωμα και έννομο αγαθό του κάθε ανθρώπου χωριστά. Η προστασία δε του περιβάλλοντος, αφορά ευθέως τόσο την ύπαρξη του Πλανήτη Γη, όσο και την ποιότητα ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών, της πανίδας και της χλωρίδας.
Εφιαλτικές είναι οι λίαν πρόσφατες επισημάνσεις των ανά τον κόσμο ειδικών. Και τούτο γιατί ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κακοποίηση του περιβάλλοντος που έχει λάβει χώρα και μετράται ήδη από τις αρχές του έτους 2000, μπορεί να αναστραφεί μόνο μετά από την παρέλευση χιλίων χρόνων!..
Η εκτίμηση αυτή αποκτά εφιαλτικές διαστάσεις, καθόσον επισημαίνεται ότι ακόμη κι αν ήταν δυνατόν από το έτος 2009 να σταματήσουν οι εκπομπές των αερίων του «Θερμοκηπίου», οι συνέπειες επ’ ωφελεία του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μόνο το έτος 3000!..
Η μελέτη αυτή επισημαίνει το ακραίο φαινόμενο, ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για τα επόμενα (τουλάχιστον) χίλια χρόνια. Οι ίδιοι επιστήμονες κρούουν το κώδωνα του κινδύνου, εφόσον με τις έγκριτες αναλύσεις τους αποδεικνύουν ότι «δεν έχει νόημα» να αναμένει κανείς άμεση εξάλειψη των συνεπειών στην ατμόσφαιρα, ακόμη κι αν σήμερα ήθελαν εξαλειφθεί οι ρίποι. Μια πρώτη ανακούφιση μπορεί να προκύψει  με ήπιες κλιματικές αλλαγές μόνο μετά από τα επόμενα 100-200 χρόνια.
Οι προαναφερόμενες επισημάνσεις και αναλύσεις, λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της «Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή», που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.  Τα στατιστικά στοιχεία αυτής της Επιτροπής,  αλλά και τα πορίσματα των επιστημόνων της, ήδη έχουν δημοσιευθεί στην «Εθνική Ακαδημία Επιστημών» των ΗΠΑ. Δεν αποκλείεται δε ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, να επιταχύνει τη λήψη μέτρων που θα προστατεύουν το περιβάλλον, ακυρώνοντας την απαράδεκτη πολιτική που είχε υιοθετήσει ο απελθών Πρόεδρος Τζώρτζ Μπους.
Ένας από τους βασικούς λόγους που επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων είναι ότι το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα εξαφανίζεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς από την ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου δεν προσδοκάται η ταχεία μείωση των δυσμενών επιπτώσεων, ενώ αντιθέτως αναμένεται να μειωθούν, σε μεγάλο μάλιστα βαθμό, οι βροχοπτώσεις. Η μείωση των βροχοπτώσεων θα γίνει ιδιαιτέρως αισθητή στη Βόρεια Αμερική, στην Αφρική, στην Αυστραλία και στη Νότια Ευρώπη (στην εκτίμηση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα).
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι κυρίως οι Ωκεανοί είναι αυτοί που συγκρατούν την αύξηση της θερμοκρασίας, καθόσον απορροφούν μέρος του διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο επισημαίνεται (από τους ειδικούς) ότι οι θάλασσες νομοτελειακώς θα επιστρέψουν στον αέρα τη θερμότητα που απορροφούν -και αυτό θα λάβει χώρα τα προσεχή 80 έτη με δραματική αύξηση της θερμοκρασίας.
Με όλες τις παραπάνω ζοφερές παρατηρήσεις, αναγκαία καθίσταται η ευαισθητοποίηση του κόσμου, ώστε να ενεργοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση του Πλανήτη Γη.


back to top 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» στο φύλλο Ιουνίου 2009

 

Ο Πλανήτης Γη σε απόκρημνη κατάσταση

Στα πλαίσια μελέτης που ανέθεσε η Βρετανική Κυβέρνηση (ή άλλως η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου) έλαβε χώρα η δημοσιοποίηση της «έκθεσης Στέρν» η οποία αφορά στην οικολογική κατάσταση του Πλανήτη. Η αρχική διαπίστωση της έκθεσης αυτής (ξεπερνά τις 700 σελίδες), είναι η επισήμανση του ανησυχητικού φαινομένου της ανόδου της θερμοκρασίας στον Πλανήτη. Προϋπόθεση δε καταπολέμησης του φαινομένου αυτού, σε επίπεδο χρηματοδότησης, είναι να καταβληθεί αμέσως το 1% του Παγκοσμίου ΑΕΠ, ώστε με πρόθεση σταδιακής αύξησης του στο 5πλάσιο έως και στο 20πλάσιο, να καταστεί δυνατόν να αποτραπούν οι εφιαλτικές καταστάσεις οι οποίες όμως και ...επέρχονται! Συνεπώς:
Ο Κόσμος θα πρέπει να δράσει αμέσως για να περιορίσει τις τεράστιες ζημίες που προκαλούνται ήδη στον Πλανήτη. Δεν υπάρχει τίποτα σοβαρότερο και τίποτε πιο επείγον. Απαιτούνται όμως οι πιο αποφασιστικές αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη «έκθεση Στέρν», η αντίδραση και η παρέμβαση διάσωσης του Πλανήτη μας πρέπει να είναι άμεση από τις Κυβερνήσεις και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να ασκηθούν πολιτικές ώστε η παγκόσμια τιμολόγηση των εκπομπών του άνθρακα, η διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών του Άνθρακα (EETS), καθώς και οι νέοι στόχοι μείωσης των εκπομπών αυτών να περιορισθούν κατά 30% μέχρι το 2020 και κατά 60% μέχρι το 2050.
Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες Χώρες η τάση στις εκπομπές αυτών των αερίων (των αερίων του θερμοκηπίου δηλαδή) έφθασαν το 2004 σε επίπεδα ρεκόρ. Στο ατυχή αυτό πίνακα συμπεριλαμβάνεται και η Χώρα μας –πέμπτη σε κατάταξη!..
Πέραν όμως του οικολογικού, υφίσταται ευθέως και οικονομικό πρόβλημα –πρόβλημα ανάπτυξης. Επ’ αυτού ο σερ Νίκολας Στερν ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση προστασίας του περιβάλλοντος, άλλως η παγκόσμια οικονομία θα γνωρίσει σημαντική επιβράδυνση. Η έρευνα αυτή είχε παραγγελθεί στις αρχές του 2005 από τη Βρετανική Κυβέρνηση, γιατί είχε ως σκοπό (η Κυβέρνηση Μπλερ) να εκτιμήσει τις συνέπειες που θα έχει η αύξηση της θερμοκρασίας του Πλανήτη στη Βρετανία, αλλά και στον Κόσμο ευρύτερα έως το 2100. Η δημοσιοποίηση βεβαίως αυτής της έρευνας καταρχήν επί εποχής Μπλερ έφερε σε «μια ...αντιπαράθεση» τη Βρετανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα του περιβάλλοντος! Πέραν όμως των δυσμενών συνεπειών επί του περιβάλλοντος απειλούνται και δυσμενείς συνέπειες σε βάρος της οικονομίας. Έτσι εκτιμάται ότι η μη λήψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θα προκαλέσει ζημία που θα ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 5,5 τρις ευρώ!

Συνεπώς ο σερ Νίκολας Στέρν (ο οποίος διετέλεσε και επικεφαλής των οικονομολόγων της «Παγκόσμιας Τράπεζας»), κρούει εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου από την αύξηση της θερμοκρασίας στον Πλανήτη Γη, όχι μόνο για το περιβάλλον καθεαυτό, αλλά και για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας!