gototopgototop

Newsletter

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Η διαπραγμάτευση που διεξάγει η Ελληνική Κυβέρνηση με τους Θεσμούς κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Ωστόσο την αυτή περίοδο λαμβάνουν χώρα καταλυτικές εξελίξεις για την παγκόσμια Οικονομία με άμεσες επιπτώσεις και για την Ελληνική Οικονομία. Εξελίξεις που επιβάλλουν μελέτη και αποκρυπτογράφιση!

Το παρόν κείμενο αφορά αυτές τις εξελίξεις. Τα πράγματα δε όσο επιτρέπει το παρόν περίγραμμα έχουν ως εξής:

Ήδη αναπτύσσεται συντονισμένη επίθεση των αγορών εναντίον των κοινωνικών κεκτημένων, εναντίον της περιβαλλοντικής προστασίας, ακόμη και εναντίον των δημοκρατικών θεσμών που προωθούνται στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων ή αλλιώς ΤΤΙΡ (TransatlanticTradeandInvestmentPartnership). Είναι κοινός τόπος ότι από την οικονομική κρίση του 2008 και μετά, Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον βρίσκονται σε «κρυφές» συζητήσεις που σκοπούν να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη ζώνη ελευθέρου εμπορίου παγκοσμίως!...

Βεβαίως η τελική συμφωνία επί της Διατλαντικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων, όταν αυτή επιτευχθεί μεταξύ των διαπραγματευτών της (Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ), θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Οπότε υπάρχει χρόνος έντονου προβληματισμού και περαιτέρω ενημέρωσης της κοινής γνώμης –αν και τότε ίσως είναι πολύ αργά…

ο σκοπός της «εταιρικής σχέσης»

Ο όλoς σχεδιασμός «δηλώνεται» ότι σκοπεί στην αύξηση της οικονομικής ευημερίας αμφοτέρων των μερών. Όμως οι επικριτές αμφισβητούν τα όποια οικονομικά οφέλη της συμφωνίας. Και τούτο παρά το ότι σύμφωνα με την του Κέντρου Έρευνας της Οικονομικής Πολιτικής της Βρετανίας: α) η βασική ιδέα είναι πως η κατάργηση των εμπορικών φραγμών θα καταστήσει ευκολότερη την αγορά και την πώληση των προϊόντων και β) ότι η εξάλειψη των δασμών και ο εναρμονισμός του κανονιστικού πλαισίου μπορεί να αποφέρουν κέρδη τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις ΗΠΑ. Επισημαίνεται δε ότι η Συμφωνία μπορεί να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία κατά 119 δις € ετησίως και στην αμερικανική οικονομία κατά 95 δις $ αντιστοίχως.

όμως:

Όπως ήδη έχει προεκτεθεί υπάρχει έντονη εναντίωση για τα «υπολογιζόμενα οφέλη». Και τούτο γιατί οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα τους, μιας και οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως παραγωγός γενετικά τροποποιημένων καρπών, όταν αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει (μέχρι στιγμής…) ιδιαιτέρως αυστηρούς κανόνες για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.

Επίσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι Αμερικανοί παραγωγοί θα είναι σε θέση να πωλούν κρέας στην Ευρώπη το οποίο παράγεται υπό διαφορετικό καθεστώς υγιεινής. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ τα κοτόπουλα απολυμαίνονται με χλωρίνη (!) πρακτική που είναι αυστηρώς ακατάλληλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και ενώ υφίστανται αυτοί οι κίνδυνοι αποδίδεται ιδιαίτερη δυνατότηα των πολυεθνικών εταιριών να προσφεύγουν εναντίον των κρατών, σε περίπτωση που οι (εκλεγμένες) κυβερνήσεις τροποποιήσουν την νομοθεσία που μπορεί να περιορίζει την κερδοφορία τους. Υφίσταται δε και διεθνής εμπειρία με βάση τα εξής:

  1. 1)Η Γαλλική εταιρία SUEZ στράφηκε ενώπιον των Δικαστηρίων εναντίον της Αργεντινής επειδή κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην χώρα  αυτή, η Κυβέρνηση «πάγωσε» το κόστος για το νερό και την ενέργεια ως προς τα νοικοκυριά. Το Δικαστήριο δε αποφάνθηκε με πρόσφατη απόφασή του (2010) και δικαίωσε τη γαλλική εταιρία. Η αποζημίωση δε αφορά 1 δις €.
  2. Η Σουηδική εταιρεία Vattenfall άσκησε δίωξη κατά της Γερμανικής Κυβέρνησης και  ζήτησε 3,7 δις € αποζημίωση για τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα. Επίσης:
  3. Η Σλοβακία, καταδικάστηκε μετά από προσφυγή της Ολλανδικής εταιρίας «ACHMEA», και της επιβλήθηκε πρόστιμο 29.5 εκατ. € για την επανεθνικοποίηση του κλάδου περίθαλψης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Τέλος, στο πλαίσιο του παρόντος περιγράμματος, υπ’ όψιν και τα εξής:

Η  TTIP, μέσω προδήλως αδιαφανών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, στοχεύει στη διευκόλυνση των άμεσων επενδύσεων μέσω της εξάλειψης «περιττών γραφειοκρατικών εμπόδιων».

Αυτή η «περιττή γραφειοκρατία» αφορά τις «γνωστές» ήδη στη χώρα μας επενδύσεις fasttrack (simpleinvestinginGreece). Υπ’ όψιν δε ότι πέραν της παρέμβασης ενός τέτοιου εμπορίου με την επικυριαρχία των αγορών και με αμφισβήτηση επιλογών των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων, οι καιροί και οι προκλήσεις τους ως προς την ΤΤΙΡ θα προκαλέσουν έντονες κοινωνικές αλλά και διακρατικές αντιπαραθέσεις, ακόμη και αντιπαλότητες ως προς τη διανομή των «παγκόσμιων αγορών»! Οι καιροί θα δείξουν ότι στα σκαριά βρίσκεται υπό εξέλιξη το Οικονομικό ΝΑΤΟ!