gototopgototop

Newsletter

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Πέτρος Ι. Μηλιαράκης

Βραχύ βιογραφικό στην παρουσία του ως επιστήμονα (της θεωρίας και της πράξης) και στη παρουσία του ως ενεργού πολίτη

• ως νομικός της πράξης

   Ο Πέτρος Μηλιαράκης, ως νομικός της πράξης, στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικηγορεί στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (E.C.H.R. και G.C/E.U), ενώ χειρίζεται και προσφυγές ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission).
   Στο επίπεδο της εσωτερικής έννομης τάξης, δικηγορεί ενώπιον των Ανωτάτων Ακυρωτικών Δικαστηρίων (ΑΕΔ, ΣτΕ και ΕλΣ)  με κύριο αντικείμενο τις υποθέσεις Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου και Δημοσιονομικού Δικαίου. Ειδικότερα:

• Στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων έχει αντιπαρατεθεί με τους νομικούς εκπροσώπους Κρατών και Κυβερνήσεων, αλλά και με τους νομικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

 • Μεταξύ των προσφάτων υποθέσεων που έχει χειρισθεί συγκαταλέγονται  και προσφυγές κατά της Τουρκίας, κατά της Μεγάλης Βρετανίας (Ηνωμένου Βασιλείου), κατά της Αυστρίας, κατά της Ιταλίας, κατά της Ολλανδίας (Κάτω Χωρών), κατά της Αλβανίας, κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κτλ. Σχετικές είναι οι περιπτώσεις: 
 • E.C.H.R: «Georgiadis v. Turkey No. PP30657», E.C.H.R: «Vatidis v. the United Kingdom No. 37570», E.C.H.R: «Leos v. Austria No. 3320», E.C.H.R: «Volitakis v. Italy No. 10939», «Brit Shipping S.A. v. Italy No. 39425 », E.C.H.R:  «Zampraka v. the Netherlands No. 66607», E.C.H.R:  «Polo v. Albania No. 344», C.F.I.: «Commission v. Impetus Consultants T-138/05», C.F.I. : «Lademporiki v. Commission T-92/06», G.C.-E.U.: «ESTAMEDE v. European Central Bank T-124/17»

petros miliarakis office

Ο Πέτρος Μηλιαράκης στο γραφείο του.

   Ο Πέτρος Μηλιαράκης στα πλαίσια της δικηγορίας του ενώπιον των Ανωτάτων Ακυρωτικών Δικαστηρίων (της Ελλάδας) κλήθηκε σε πολλές περιπτώσεις να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον. Ενδεικτικώς αναφέρονται:

• Η εμπλοκή του στην υπόθεση της λεγόμενης «βασιλικής περιουσίας», όπου κλήθηκε και υπερασπίστηκε συμπαριστάμενος με το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους Βασίλη Χασαπογιάννη, τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου κατά του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο Γκλύξμπουργκ. (βλ. σχετικώς: α) την υπ’ αριθμ. 4575/1996 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και β) την υπ’ αριθμ. 45/1997 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου).

• Η παράστασή του στην υπόθεση που αφορούσε στη νομιμότητα της «χωροθέτησης» της «Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου», όπου υπερασπίσθηκε τη εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (βλ. τις υπ’ αριθμ. 3824/1997 και 3825/1997 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας).

• Ο χειρισμός του στην υπόθεση των αποζημιώσεων των θυμάτων της μοιραίας πτήσης της κρατικής αποστολής του Φάλκον (Falcon), υπό τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την αντασφαλίστρια εταιρεία και τους εκπροσώπους της του City του Λονδίνου, πέτυχε να δοθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους εντολείς του, χωρίς την παραμικρή χρηματική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

• Το χειρισμό του σε υποθέσεις ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι τα ζητήματα:α) της δημόσιας υγείας (πρβλ. την υπ’ αριθμ. 4026/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας),  β) του αθλητισμού και του Αθλητικού Δικαίου (έχει χειριστεί υποθέσεις π.χ. καλαθοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης κλπ), γ) της προάσπισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς γενικότερα(όπως π.χ. η υπεράσπιση –ανάδειξη αιτημάτων των εργαζομένων στο Θέατρο Δόρας Στράτου) καθώς και δ) της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων. Μια από τις τελευταίες περιπτώσεις που έχει χειριστεί και που αφορά το Δίκαιο Προστασίας των Αρχαιοτήτων είναι εκείνη των αρχαιολογικών ευρημάτων της Παροικιάς της Πάρου (βλ. την υπ’ αριθμ. 568/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας).

   Ο Πέτρος Μηλιαράκης στα πλαίσια της ενεργού δικηγορίας του (στο επίπεδο των μαζικών προσφυγών), υπήρξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αγροτικού κινήματος του Νομού Ηρακλείου κατά του ανατοκισμού. Ειδικότερα:

• Άσκησε προσφυγή στην Τράπεζα της Ελλάδος, με εντολή 1.328 αγροτών του Νομού Ηρακλείου, και αίτημα την απάλειψη από τις συμβάσεις τους, των ρητρών που αφορούσαν στον ανατοκισμό (πανωτόκια), επικαλούμενος τους κοινοτικούς κανόνες δικαίου.

Η διαδικασία αυτή, είναι κοινός τόπος στην τοπική κοινωνία. Έτυχε δε ιδιαίτερης αποδοχής  (σε παγκρήτιο επίπεδο) από τα τοπικά  ΜΜΕ.

 • ως νομικός της θεωρίας

   Ο Πέτρος Μηλιαράκης ως νομικός της θεωρίας έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό βιβλίων. Κυριότερα έργα του είναι:

8nibuuxr22• «Σύγχρονα θέματα Διπλωματίας, Διεθνούς Οικονομίας και Διεθνούς Δικαίου» (1982),

• «Περί του Συμβουλίου της Επικρατείας» (1985 και 1989),

• «Η Εξωτερική Πολιτική κατά το Συνταγματικό Δίκαιο» (1987),

• «Οικονομικό Δίκαιο και Νόμισμα» (1987),

• «Το Νομισματικό Σύστημα στα πλαίσια του Οικονομικού Δικαίου» (1990),

• «Τραπεζικό Δίκαιο» (1994),

• «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου – The European Court in Strasbourg» (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 2000),

• «Μεταδημοκρατία και Κοινοτικό Κεκτημένο» (2003),

• «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα μεταξύ νομικού δόγματος και πολιτικής» (2005)

• «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ελληνικό Σύνταγμα –Public International Law and Hellenic Constitution» (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 2008, με πρόλογο του Καθηγητή Χάρη Παμπούκη).  

• «Μακροσύστημα και Ευρωσύστημα - με αναφορά στο Οικονομικό Δίκαιο» (2009, με πρόλογο του Καθηγητή Νίκου Κοτζιά).

«scripta manent - συμμετοχή στο δημόσιο πολιτικό και νομικό λόγο» (2018).

   Με το συγκεκριμένο συγγραφικό του έργο ο Πέτρος Μηλιαράκης επιχειρεί:

• Την επέκταση της  επιστήμης του Συνταγματικού Δικαίου από το αυστηρό περίγραμμα της οργάνωσης του πολιτεύματος σε επιστημονικό κλάδο που εισέρχεται στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής. (Ενταύθα επισημειώνεται ότι με πρόταση του Αριστόβουλου Μάνεση, από το έτος 1983 ο Πέτρος Μηλιαράκης είναι Μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων».)

• Την ένταξη του νομίσματος στα πλαίσια του Οικονομικού Δικαίου, όπως και την οργάνωση του Ελληνικού Νομισματικού Δικαίου (από το 1854), με αναφορά στο διεθνές και ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα.

• Την προσέγγιση ζητημάτων που απασχολούν τη Διεθνή Διπλωματία και το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (όπως για παράδειγμα είναι: το Δίκαιο της Θάλασσας –υφαλοκρηπίδα, ο Αφοπλισμός, το Δίκαιο του Διαστήματος, το Δίκαιο της Ειρηνικής Συνύπαρξης κλπ)

• Την κωδικοποίηση και ανάλυση των Θεσμών Δικαστικής Προστασίας στο επίπεδο του (Ελληνικού) Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Περαιτέρω, με το συγκεκριμένο συγγραφικό του έργο, και κατά το μέρος που αυτό αφορά στο σύγχρονο Κοινοτικό-Ενωσιακό Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο Πέτρος Μηλιαράκης αναφέρεται στη δογματική Θεσμών και Πολιτικών (οριζόντιων και τομεακών) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας –Ένωσης.

 • ως ενεργός πολίτης-η καταγωγή της οικογένειας

Ο Πέτρος Μηλιαράκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Κατάγεται από οικογένεια Κρητών Λόγιων αλλά και επαναστατών, σε όλες τις κρίσιμες για την πατρίδα περιστάσεις. Η σε βάθος χρόνου καταγωγή της οικογένειας αναφέρεται στο Βυζάντιο. Οι απώτεροι πρόγονοι κατασκεύαζαν το βυζαντινό νόμισμα «μιλιαρήσιο» ή «μηλιαρήσιο». Από τη δραστηριότητα δε αυτή προκύπτει και το επίθετο Μηλιαράκης.

Η οικογένεια του Πέτρου Μηλιαράκη γνώρισε διώξεις την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά, ενώ κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, τα δύο από τα τέσσερα μέλη της στενής οικογένειες γνώρισαν το εκτελεστικό απόσπασμα και η πατρική οικία στη Βιάννο τέθηκε στη γέενα του πυρός, και στη συνέχεια από εκδίκηση ανατινάχθηκε με δυναμίτη!

petros milirakis

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Νοέμβριος 2018, «Σχολή των Εβραίων»:
 O Πέτρος Μηλιαράκης ως μέλος οικογένειας που έζησε τη ναζιστική θηριωδία στη σφαγή της Βιάννου, αποτίει τον δέοντα σεβασμό στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

 • Από τη μετεμφυλιακή περίοδο μέχρι και τη μεταπολίτευση του 1974 η οικογένεια ανέδειξε Βουλευτή με την ΕΔΑ (1958-1961) τον Γιώργο Παπαγεωργίου και Βουλευτή με το κόμμα των Φιλελευθέρων (1956-1958 και 1958-1961) το Γιάννη Παπαμαστοράκη, ενώ μέλη της οικογένειας δραστηριοποιήθηκαν στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, με αποκορύφωμα τη δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974). Την περίοδο της δικτατορίας ο Ιωάννης Π.Μηλιαράκης, Δικηγόρος στο Ηράκλειο Κρήτης και πατέρας του Πέτρου Μηλιαράκη, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Έκτατο Στρατοδικείο Αθηνών στις 15.1.1969 για παράβαση του ΝΔ ΞΘ «περί κηρύξεως της Χώρας εις κατάστασιν πολιορκίας».  Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ο Πέτρος Μηλιαράκης οργανώθηκε ως φίλος του ΠΑΚ από τους Γιώργο και Απόστολο Πρόκο, ενώ συνεργάσθηκε και με τον απότακτο Αξιωματικό του ΑΣΠΙΔΑ Τάκη Παπαγιαννόπουλο.
 • Η μεταπολίτευση βρήκε τον Πέτρο Μηλιαράκη πιο κοντά στο ξεκίνημα του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο και εντάχθηκε. Διετέλεσε δε ο πρώτος Α’ Γραμματέας (1974-1977) της μεγαλύτερης Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και ο πρώτος Α’ Γραμματέας της Εθνικοτοπικής Κρητών του ΠΑΣΟΚ (1974-1981), ενώ με απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου, ορίσθηκε από τον Ιανουάριο του 1975 υπεύθυνος των διαλέξεων της (τότε) «Μορφωτικής Κίνησης του ΠΑΣΟΚ». Επίσης με εντολή του Ανδρέα Παπανδρέου εντάχθηκε (1978-1981) στην υπό τον Καθηγητή Απόστολο Λάζαρη «Επιτροπή Ανάλυσης και Προγραμματισμού» για την επεξεργασία του Κυβερνητικού Προγράμματος –με ειδικότερη ευθύνη στα ζητήματα της (τότε) Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
 • Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Πέτρου Μηλιαράκη στο ΠΑΣΟΚ συγκαταλέγεται και η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Νομού Ηρακλείου στις Βουλευτικές Εκλογές του 2004, οπότε και τιμήθηκε από το Εκλογικό Σώμα με δέκα χιλιάδες (10.000) σταυρούς προτίμησης. Έκτοτε παρέμεινε οργανωμένο μέλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2007. Από το 2007 έως το Μάιο του 2010 συμμετείχε μόνο στις εκδηλώσεις του ΙΣΤΑΜΕ.
 • Ο Πέτρος Μηλιαράκης διαχώρισε ευθέως και με δημόσιο λόγο (γραπτό και προφορικό) τη θέση του απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από το Μάιο του 2010
 • Η δημόσια καταγγελία του Πέτρου Μηλιαράκη για τις μνημονιακές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ (Μάϊος 2010) συνδέθηκε με τη δραστηριότητά του για τη σύμπτυξη μετώπου στήριξης των αντιμνημονιακών-δημοκρατικών δυνάμεων. Υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος και πρώτος Γραμματέας στη «Κίνηση Ιδεών και Δράσης: ΠΡΑΤΤΩ». Από το Φεβρουάριο του 2014, μετά την παραίτηση του από το «ΠΡΑΤΤΩ», εντάχθηκε στη Γραμματεία του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, από όπου τέλη Μαΐου 2015 αποχώρησε οικειοθελώς.  
 • Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 συμμετείχε ως ανεξάρτητος - εκλογικά συνεργαζόμενος, στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Ενότητας του Νομού Ηρακλείου, υποστηρίζοντας πολιτικές κατά της λιτότητας. Παραλλήλως οι πρόνοιες του προεκλογικού του λόγου αφορούσαν να διευκρινισθεί στο εκλογικό σώμα ότι άλλης τάξης ζήτημα είναι οι όποιες νομικές ατέλειες συγκρότησης του ευρωσυστήματος, σε συνδιασμό με την άτυπη λειτουργία του Eurogroup, και εντελώς άλλης τάξης ζήτημα είναι η ανεπίτρεπτη επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.
 • Έκτοτε και αφού «εκ των έσω» διαπίστωσε ότι οι προσωπικές του θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν ή να ενταχθούν σε οποιοδήποτε κομματικό φορέα ή πολιτική οργάνωση, παραμένει ανένταχτος πολίτης διατυπώνοντας τον ελεύθερο λόγο του στα ΜΜΕ έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου που τον φιλοξενούν.
 • Ο Πέτρος Μηλιαράκης υπήρξε εκδότης και είναι ιδιοκτήτης της μηνιαίας εφημερίδας του Νομού Ηρακλείου «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» η οποία κυκλοφορούσε από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 σε 25.000 φύλλα μέσω των «ΕΛ.ΤΑ.» (Τα αποδεικτικά αποστολής δημοσιεύονταν σε κάθε επόμενο φύλλο, προς απόδειξη του εύρους της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου εντύπου).
 • Ο Πέτρος Μηλιαράκης είναι κάτοχος της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

Οικογενειακή Κατάσταση

 • Σύζυγος του Πέτρου Μηλιαράκη είναι η Συμβολαιογράφος Μαρία Σαρρή με την οποία έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Κατερίνα και την Ιωάννα. Η Κατερίνα είναι πτυχιούχος του Bachelor of Arts in Graphic Design του Middlesex University του Λονδίνου. Η Ιωάννα είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Management Consulting, με ειδίκευση στο Digital Marketing. Kαι οι δύο εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.